Kto čo vie?

Galéria

Pre osoby s mentálnym a iným zdravotným postihnutím

Občianske združenie KONRÁDKO Veľké Úľany, Carissimi n.f. Bratislava, Mestské kultúrne stredisko Galanta a Galantské osvetové stredisko pri príležitosti Svetového dňa osôb so zdravotným postihnutím usporiada podujatie pod názvom "Kto čo vie?" dňa 21. 9.2022 od 9:30-13:00 hod. v estrádnej sále MsKS Galanta.

Hlavným cieľom podujatia je poskytnúť priestor osobám s mentálnym a iným

zdravotným postihnutím na verejnú prezentáciu ich nadania a zručnosti. Z každej

organizácie sa môže prihlásiť maximálne 5 osôb nad 12 rokov s 3-4 minútovou

prezentáciou v kategóriách:

1. spev

2. hra na hudobnom nástroji

3. tanec

4. prednes poézie alebo prózy

5. iné žánre

Registrácia účastníkov je nevyhnutná prostredníctvom stránky: www.konradko.wbl.sk

Termín registrácie: do 18.09.2022

Bližšie informácie: Mgr. Erika Slezáková, 0903 261 499, konradko3.oz@gmail.com

Dĺžka podujatia: 210 minút
Dátum lokálnej premiéry: 21. september 2022

Nenašli sa žiadne naplánované predstavenia pre toto podujatie.