Az NK Éjszaki szárnya

Az NK Éjszaki szárnya

Otváracie hodiny       

 OZNAM: piatok 3.11.2023 bude severné krídlo neogotického kaštieľa z technických príčin ZATVORENÉ
Ďakujeme za pochopenie. 

pondelok – piatok           09:00 hod. – 17:00 hod.
sobota           10:00 hod. – 15:00 hod.
nedeľa           zatvorené

S platnosťou od 01.10.2022:

Vstupné:

dospelí 4,00 €
deti od 6 r., ZŤP, dôchodcovia a Galanťania zľava 50%
Poplatok za fotografovanie: 2,00 €

 

 Pôvodne slúžilo ako hospodárska budova k priľahlému kaštieľu. Je to prízemné krídlo zastrešené sedlovou strechou s podkrovím v ktorom sa nachádzajú dve pamätné izby. Izba svetoznámeho skladateľa Zoltána Kodálya a izba speváka Karola Duchoňa rodáka z Galanty. Od hlavného krídla kaštieľa je tento objekt oddelený a preto slúži aj ako samostatný funkčný celok. Posledné desaťročie pred zrekonštruovaním slúžilo toto krídlo ako dielne.

    Plocha tvoriaca samotné výstavné plochy je o veľkosti 130,6 m2. Tento skutkový stav dáva možnosť dôstojného využitia týchto priestorov na aktivity umeleckého charakteru. Vnútorné priestory tvorí vstupná hala, ktorá prechádza z ľavej strany do recepcie a zo strany pravej do malej sály. Malá sála plynulo prechádza do veľkej sály. Neodmysliteľnou súčasťou sú sociálne zariadenia vrátane WC pre imobilných. Celý objekt je zároveň napojený na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Galante. Výstavné miestnosti sú vybavené LCD monitorom a projekčným plátnom. Prioritným cieľom využitia daného objektu je výstavná činnosť. Predpoklady na túto činnosť dávajú dve spomenuté sály, ktoré aj vďaka netradične umiestneným podporným pilierom vytvárajú architektonicky veľmi zaujímavé varianty na rozmiestnenie akýchkoľvek expozícií, umeleckých diel, či už obrazov resp. plastík. 

Severné krídlo NK je využívané aj na ďalšie aktivity ako:

Klubová činnosť, Workshopy, Činnosti spojené s hudbou, Činnosti spojené s hovoreným slovom, Besedy, Prehliadky a súťaže, ale aj na inú komerčnú činnosť vo forme rôznych osláv, spoločenských posedení, životných jubileí či maturitných stretnutí, promócií a sobášov.

Sadzobník za krátkodobý prenájom priestorov

S platnosťou od 1.6.2022 sa mení sadzobník.
Nový sadzobník si môžete pozrieť, prípadne stiahnuť TU

Informácie: Miroslav Helt - správca

tel.: 031/789 91 61

email: sknk@domkulturyga.sk 

 

Prevádzkový poriadok - SKNK (pdf)