O nás

O nás

MsKS sa podieľa na organizovaní celospoločensky významných udalostí miestneho a regionálneho charakteru a je nápomocné i pri rozvíjaní miestnych tradícii a zvykov, organizuje, koordinuje kultúrno spoločenský život, rekreáciu a oddych občanov, mládeže a dospelých. Je hlavným nositeľom úloh v oblasti zabezpečovania kultúrno – výchovnej činnosti, kultúrno-spoločenskej činnosti a rôznych voľno-časových aktivít na území okresného mesta Galanta a priľahlých obcí.

MsKS je príspevkovu organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Galanta.

Zameranie činnosti: rozvoj kultúrno – spoločenského života v meste podľa skutočných potrieb občanov, s cieľom vytvoriť podmienky pre rôzne záujmové, výchovné, vzdelávacie, kultúrne a iné aktivity.

MsKS prevádzkuje aj dve kiná:

Kino Dom kultúry (2D, 3D) a Prírodné kino na amfiteátri (2D).
Obe kiná su plne digitalizované technológiou D-cinema.

Prevádzka Kina DK je celoročná.
Premietacie dni sú: streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa.

Prírodné kino na amfiteátri je v prevádzke v mesiacoch jún - august
Premietacie dni sú:
jún: štvrtok, piatok a sobota
júl - august: utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota a nedeľa 


Viac informácii na www.kino-galanta.sk

Viac...

Štruktúra

Organizačná štruktúra

Riaditeľstvo

poverená riadením: Andrea Čölleová
sekretárka: Anna Juhosová

Programové oddelenie

vedúca oddelenia: Dagmar Báncziová
kultúrno-výchovný pracovník pre ZUT a prácu s mládežou: Estera Kontárová

Kino Dom kultúry

vedúci: Peter Sztezkál
premietači: Ottó Varga, Dávid Bodó
uvádzači: Dionýz Mészáros, Patrik Szőcs
pokladník: Monika Horváthová

Renesančný kaštieľ

vedúci: PhDr. Iveta Lenická
referent – upratovačka: Iveta Šinková

Neogotický kaštieľ

správca - SK NK: Miroslav Helt
referent: Patrik Szőcs

Výlepové plochy

výlep plagátov: Jaroslav Francziszti

Odd. technické a propagácie

vedúci: Marek Koller
prev. elektrikár, zvukár - osvetľovač: Ján Lelovics
údržbár: Csaba Páleník

domovníci: Matilda Ševčíková, Zoltán Vizvari
upratovačky: Angelika Telekešová, Katalin Páleník, Veronika Kožuchová

Viac...

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.