Liga za duševné zdravie- Klub nezábudka 2024

Liga za duševné zdravie- Klub nezábudka 2024

Galéria

KLUB NEZÁBUDKA - podporná skupina duševného zdravia

Podstatou projektu Spolutvorba je vytvorenie skupinky, kde sa ľudia s osobnou skúsenosťou s duševným ochorením (alebo ich blízky) budú môcť stretávať a diskutovať aj s odborníkmi.

Účasť je bezplatná.

Od 16:00-18:00 hod.

Időtartam: 120 perc
Év: 2024
Helyi premier dátumát: 10. január 2024

Nem voltak ütemezett előadások erre az eseményre.