Neogotický kaštieľ

Neogotický kaštieľ

    Národná kultúrna pamiatka - neogotický kaštieľ s historickým parkom je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Kaštieľ je dominantou mesta a jeho veža je súčasťou mestského erbu. Spolu s historickým parkom je atraktívnym objektom návštevníkov. Bol majetkom rodu Esterházyovcov. V súčasnosti jeho využitie pozostáva z realizácie svadobných fotení v určitých zabezpečených častiach nehnuteľnosti. Táto služba schválená uznesením MsZ sa stretáva s veľkým ohlasom u občanov mesta, ktorí ju vo významnej miere využívajú. Ďalšou formou je alternatíva využívania priestorov  počas GT na výstavné aktivity malých záhradkárov. V súčasnosti sa v kaštieli realizuje komplexná rekonštrukcia južnej a severnej veže.

Severné krídlo Neogotického kaštieľa (SKNK) - bližšie info TU

Prenájom priestorov NK za účelom fotografovania

V zmysle VZN mesta Galanta č. 22/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je možné si krátkodobo prenajať vymedzené priestory (vstupná hala, schodisko a hala - zimná záhrada) Neogotického kaštieľa v Galante za účelom fotografovania.

                                                                                                               
  EUR/hod.      každá ďalšia
svadobné fotografovanie 20,00      20,00
komerčné fotografovanie (všetky iné okrem svadobného)  40,00      30,00

Vyhradený deň a čas pre fotenie v NK: sobota od 10:00 hod. do 15:00 hod.
V ostatné dni len po predchádzajúcej dohode.
Realizovanie fotenia v nedeľu a počas sviatkov - nie je možné!

Poplatok za fotenie v danej výške uhradíte zodpovednému pracovníkovi, ktorý Vás na mieste bude čakať a zároveň Vám vystaví potvrdenie. Poplatok sa týka len vnútorných priestorov NK. Fotenie v priľahlom parku je bezplatné. V tom istom čase nie je vylúčená možnosť fotenia aj pre viacero záujemcov. V takom prípade je potrebné sa dohodnúť a rozvrhnúť si vzájomne priestor. Zároveň Vás upozorňujeme, že kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa, je fotenie v týchto priestoroch obmedzené.

Vaše žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: sknk@domkulturyga.sk

Pozor! V žiadosti je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko žiadateľa
  • presný dátum a čas fotenia

Bez týchto náležitostí, nie je možné žiadosť zaregistrovať! Žiadosť je potrebné podať najneskôr 3 dni pred samotným fotením!

Priestory za účelom fotenia, nie je možné rezervovať telefonicky !
Zodpovedný pracovník Miroslav Helt