211/2000 Törvény szerinti adatszolgáltatás

Informácia o slobodnom prístupe k informáciám podľa zák 211/2000

Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Tovább ...