Novogotický kaštieľ

Novogotický kaštieľ

Národná kultúrna pamiatka - Novogotický kaštieľ rodiny Esterházy s historickým parkom je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky. Kaštieľ je dominantou mesta a jeho veža je súčasťou mestského erbu. Spolu s historickým parkom je atraktívnym objektom návštevníkov.

V prostredí mestského parku sa týči majestátny novogotický kaštieľ. Bol postavený bratmi Danielom a Pavlom Esterházy v roku 1633 ako renesančná pevnosť. V roku 1744 bol prestavaný v barokovom štýle a dnešnú podobu mu dala posledná novogotická prestavba v roku 1861. Prestavba znamenala výraznú zmenu s bohatými romantickými prvkami na fasáde aj v interiéri. Dala ju urobiť rodina Jozefa Esterházyho, ktorá ako posledná kaštieľ obávla a je pochovaná v kaplnke na cintoríne v Galnate. Architektonický prvok kaštieľa, novogotická veža, sa stala základom pri tvorení mestského erbu.

Novú tvár dostalo severné krídlo kaštieľa v roku 2011, ktoré slúži ako výstavný pavilón s galerijnou činnosťou. Na jeho poschodí sú zriadené pamätné izby a tematické expozície. V severnej veži, ktorá bola obnovená v roku 2019, sídli tematická reštaurácia s kaviarňou a vinárňou. Na jej poschodí sa nachádzajú kancelárske priestory a krásna spoločenská miestnosť. Južná veža kaštieľa bola obnovená koncom roka 2021 a verejnosti sprístupnená v polovici roku 2022. Je v nej zriadená expozícia "Na špirále storočiami", ktorá návštevníkom priblíži históriu kaštieľa a rodu Esterházy. Všetky naše expozície sú dostupné so sprievodcom po zakúpení vstupenky v turistickej kancelárii v severnom krídle kaštieľa.

Na nádvorí kaštieľa sa organizuje mnoho spoločenských a kultúrnych podujatí, koncertov a mestských osláv. Historický park okolo kaštieľa je najväčšou súvislou zelenou plochou v meste s výskytom množstva starých hodnotných drevín, ako sú duby letné, vzácne tisy, ginko dvojlaločné, platan javorlistý, sofora japonská, či pagaštan konský. Park prešiel v roku 2011 kompletnou revitalizáciou a dnes poskytuje možnosti krátkodobej rekreácie nielen pre obyvateľov, ale aj návštevníkov nášho mesta. Jeho súčasťou je aj drevené detské ihrisko a busta hudobného skladateľa Zoltána Kodálya, ktorý Galantu preslávil skomponovaním "Galantských tancov".

NAŠE EXPOZÍCIE:

Severné krídlo kaštieľa:

- Pamätná izba Zoltána Kodálya

- Pamätná izba Karola Duchoňa

- Expozícia historických gramofónov a šelakových platní

Hlavné krídlo kaštieľa:

- expozícia historických predmetov

Južná veža kaštieľa:

- Na špirále storočiami

 

V súčasnosti sa kaštieľ využíva aj na realizáciu svadobných fotení v určitých zabezpečených častiach budovy. Táto služba schválená uznesením MsZ sa stretáva s veľkým ohlasom u občanov mesta, ktorí ju vo významnej miere využívajú. 

Severné krídlo Novogotického kaštieľa (SKNK) - bližšie info TU

Prenájom priestorov NK za účelom fotografovania

V zmysle VZN mesta Galanta č. 22/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta je možné si krátkodobo prenajať vymedzené priestory (vstupná hala, schodisko a hala - zimná záhrada) Novogotického kaštieľa v Galante za účelom fotografovania.

                                                                                                               
  EUR/hod.      každá ďalšia
svadobné fotografovanie 20,00      20,00
komerčné fotografovanie (všetky iné okrem svadobného)  40,00      30,00

Vyhradený deň a čas pre fotenie v NK: sobota od 10:00 hod. do 15:00 hod.
V ostatné dni len po predchádzajúcej dohode.
Realizovanie fotenia v nedeľu a počas sviatkov - nie je možné!

Poplatok za fotenie v danej výške uhradíte zodpovednému pracovníkovi, ktorý Vás na mieste bude čakať a zároveň Vám vystaví potvrdenie. Poplatok sa týka len vnútorných priestorov NK. Fotenie v priľahlom parku je bezplatné. V tom istom čase nie je vylúčená možnosť fotenia aj pre viacero záujemcov. V takom prípade je potrebné sa dohodnúť a rozvrhnúť si vzájomne priestor. Zároveň Vás upozorňujeme, že kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii kaštieľa, je fotenie v týchto priestoroch obmedzené.

Vaše žiadosti posielajte na e-mailovú adresu: sknk@domkulturyga.sk

Pozor! V žiadosti je potrebné uviesť:

  • meno a priezvisko žiadateľa
  • presný dátum a čas fotenia

Bez týchto náležitostí, nie je možné žiadosť zaregistrovať! Žiadosť je potrebné podať najneskôr 3 dni pred samotným fotením!

Priestory za účelom fotenia, nie je možné rezervovať telefonicky !
Zodpovedný pracovník Miroslav Helt