Galantské trhy

História trhov

Tradícia usporiadania trhov v Galante siaha do dávnej minulosti, až do 17. storočia, kedy kráľ Ferdinand II. udelil Galante trhové privilégium formou výsadnej listiny, ktorou namiesto dvoch jarmokov povolil konanie štyroch výročných jarmokov a týždenných trhov. Tým naše mestečko získalo nebývalé možnosti ekonomického vzrastu.

Vzhľadom k tomu, že Galanta mala odjakživa veľmi výhodnú geografickú polohu na obchodovanie – leží na križovatke významných obchodných ciest, ktoré spájajú sever Európy s Benátkami, nemeckými mestami a Viedeň s východnou Európou – táto tradícia len zosilnievala.

Žiaľ, začiatkom 20. storočia táto výsada postupne zanikla. Až v roku 1985 bola opäť obnovená z podnetu a iniciatívy vtedajších mestských orgánov, ale už samozrejme, v duchu modernej doby. K pôvodne jarmočno-obchodnému charakteru trhov pribudol i kultúrno-spoločenský rozmer.

Od šiesteho ročníka až dodnes sa konajú Galantské trhy pod záštitou Mesta Galanta.

V posledných rokoch môžeme byť svedkami vývoja v organizovaní trhov, o čom svedčí hlavne veľký záujem jednak zo strany obchodných firiem a súkromných podnikateľov a jednak zo strany návštevníkov. Galantské trhy sa stali významnou kultúrno-spoločenskou udalosťou, ktorá poskytuje možnosť na stretnutia a spoločenské vyžitie. Svedčí o tom stále rastúci počet kvalitných kultúrnych, športových a spoločensko-zábavných podujatí pre všetky vekové kategórie. Galantské trhy už dávno prerástli rámec mesta a nadobudli nadregionálny charakter.

Počas trvania galantských trhov je pre návštevníkov pripravený bohatý kultúrny, športový a iný sprievodný program. Mestský park tvorí kulisy ľudovo-umeleckým remeselníkom, historickým dobovým hrám a detským skákacím atrakciám. Profesionálny kultúrny program si užijú návštevníci všetkých vekových kategórií. Pre najmenších sú pripravené detské zábavné atrakcie a adrenalínové atrakcie pre mládež.

V rokoch 1992 – 2004 sa popri tradičných trhoch organizoval aj tzv. Pivný festival, prezentácia domácich a zahraničných pivovarov spojená so zábavou a rôznymi pivnými súťažami. V roku 2016 bola táto tradícia pivného festivalu obnovená a mala veľký úspech. Milovníci vína sa zas môžu každoročne tešiť na ponuku regionálnych a zahraničných vinárstiev, ktoré sa prezentujú na nádvorí neogotického kaštieľa.

Dúfame, že prijmete pozvanie na naše tradičné slávnosti, či už ako predajca alebo návštevník a strávite príjemné chvíle v Galante.

Tešíme sa na vašu návštevu!