Galantské trhy 2024

 

XXXVIII. ročník tradičného podujatia mesta Galanta - GALANTSKÉ TRHY  v termíne 8.-9.-10. augusta 2024.  

Prihlasovanie na XXXVIII. ročník Galantských trhov 2024 je spustené.

Registrácia a podanie žiadostí na web stránke: Galantské trhy (galanta.sk)

Pre viac informácií kontaktujte t.č. +421 951 728 109 (Pondelok - nestránkový deň/schvaľovanie žiadostí, utorok- piatok v čase od 9.00-14.00 hod.)

Žiadosti doručené po termíne uzávierky prihlášok, t.j. po 30. 06. 2024, budú zaradené do zoznamu náhradníkov a žiadatelia budú kontaktovaní v prípade uvoľnenia miesta, alebo nevypredania všetkých miest v danom termíne.

                                       

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko v Galante

                       Mierové nám. 942/3, 924 18  Galanta

                       trhy@domkulturyga.sk

 

Vyhlásenie ponukového konania 3. kolo

Mestské kultúrne stredisko v Galante (ďalej len „MsKS“),
Mierové námestie č. 942/3, 924 18 Galanta,
ako správca príležitostného trhu – Galantské trhy,
V Y H L A S U J E 3. kolo
ponukového konania na nájom predajných miest počas
XXXVIII. ročníka Galantských trhov 
na nádvorí Novogotického kaštieľa.