Galantské trhy 2024

 

XXXVIII. ročník tradičného podujatia mesta Galanta - GALANTSKÉ TRHY  v termíne 8.-9.-10. augusta 2024.  

Prihlasovanie na XXXVIII. ročník Galantských trhov 2024 je spustené.

Registrácia a podanie žiadostí na web stránke: Galantské trhy (galanta.sk)

Pre viac informácií kontaktujte t.č. +421 951 728 109 v čase 9:00 - 14:00 hod. 

Žiadosti doručené po termíne uzávierky prihlášok, t.j. po 30. 06. 2024, budú zaradené do zoznamu náhradníkov a žiadatelia budú kontaktovaní v prípade uvoľnenia miesta, alebo nevypredania všetkých miest v danom termíne.

                                           S pozdravom

                                                      Organizačný tím

 

Organizátor: Mestské kultúrne stredisko v Galante

                       Mierové nám. 942/3, 924 18  Galanta

                       trhy@domkulturyga.sk