Dychový orchester mesta Galanta

Dychový orchester mesta Galanta

Dychový orchester mesta Galanta vznikol v roku 2016 z iniciatívy komisie kultúry a medzimestských vzťahov a s podporou poslancov MsZ Galanta. Cieľom je nadviazať na tradíciu dychovej hudby, ktorá bola v meste Galanta už dávno pred tým. Mesto oslovilo skvelého kapelníka a dirigenta Jána Lelkeša, ktorý nemal ľahkú úlohu spojiť dohromady toľko hudobníkov, medzi ktorými sú aj profesionáli, učitelia, žiaci Základných umeleckých škôl, skúsený starší hudobníci, ale aj amatéri, ktorí svojím príkladom a nadšením zo spoločného hrania prinášajú do orchestra vždy tú správnu náladu a potrebu zlepšovať sa. Nakoľko cieľom dychového orchestra mesta Galanta je v prvom rade reprezentovať a zabezpečovať rôzne spoločenské akcie v meste a okolí, orchester chce svojou hrou osloviť a oslovovať najmä mladú generáciu začínajúcich hudobníkov. Preto dirigent J.L. vyberá do repertoáru orchestra okrem pochodov, hymien, koncertných a sólových skladieb hlavne populárne popové skladby, ktoré sú najväčším lákadlom pre mladších aj starších členov. Sú to zaujímavo a kvalitne upravené zahraničné, ale aj domáce skladby, ktoré v tomto obsadení môžete vidieť väčšinou len za hranicami. Orchester má momentálne 19 členov a do budúcna je záujem tento počet rozšíriť o čo najviac mladých hudobníkov z Galanty a blízkeho okolia. Prvé vystúpenie orchestra, ktoré sa uskutočnilo 1.5. 2016 na Nádvorí neogotického kaštieľa v Galante sa stretlo s obrovským úspechom. Orchester sa rýchlo dostal do povedomia ľudí a už teraz dostáva rôzne ponuky koncertovať v zahraničí, ale aj vo svojom okolí.

Viac...