Krúžková činnosť MsKS

Spevácky zbor Zoltána Kodálya – dospelí

Spevácky zbor Zoltána Kodálya – deti

Miešaný spevácky zbor Zora

Tanečná skupina moderného tanca - Calma Studio

OZ Fotoklub Galanta

Dychový orchester mesta Galanta

Zápis do krúžkov sa realizuje do konca septembra osobne na programovom oddelení MsKS I. poschodie č.dv. 55, alebo telefonicky na tel.č.: 031 780 27 87, kde Vám budú poskytnuté všetky informácie, týkajúce sa krúžkových poplatkov a pod.

Spevokol Zoltána Kodálya v Galante

bol založený na jeseň v roku 1956.Vedenie zboru zakladatelia zverili do rúk Tibora Ága. Prvé kroky spevokolu usmerňoval sám Zoltán Kodály, dal súhlas k pomenovaniu zboru a sledoval jeho činnosť až do konca svojho života.

Od roku 1962 súbor šesť rokov nepôsobil. Obnovenie činnosti spevokolu sa viaže k „zrodeniu“ Kodályových dní, ústredného fóra maďarských speváckych zborov na Slovensku. Na ich prvom ročníku (1969) spevokol už znova spieva. Odvtedy sa zúčastnil na každom ročníku Kodályových dní, ktoré sa organizujú pravidelne každý tretí rok.

Prvý zbormajster, Tibor Ág pracoval so spevokolom do roku 1979. Tri roky zbor  viedla Zuzana Chemezová, od roku 1982 je dirigentkou zboru Mónika Józsa.

V súčasnom viac ako 2-hodinovom repertoári zboru sa objavuje viac-menej každé štýlové obdobie, hlavne však súčasná maďarská zborová tvorba. Spevokol predniesol kompozície v jedenástich jazykoch (v latinskom, maďarskom, slovenskom, českom, poľskom, nemeckom, anglickom, francúzskom, talianskom, španielskom a hebrejskom).

Okrem nespočetných domácich vystúpení zbor počas svojho pôsobenia úspešne reprezentoval mesto Galanta aj na zahraničných kultúrnych podujatiach a festivaloch (Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Česko, Taliansko, Izrael, Francúzsko).

Spevokol od januára 2004 pôsobí vo forme občianskeho združenia, ktorého cieľom je tlmočiť svetské a sakrálne zborové skladby na vysokej umeleckej úrovni a rozvíjať styky medzi speváckymi zbormi doma i v zahraničí v záujme zvyšovania kultúrnej úrovne obyvateľstva.

Činnosť zboru bol v minulých rokoch viackrát ocenená:

  • Cena primátora mesta Galanta (2011)
  • Komunitná cena Csokonai Vitéz Mihály (Csokonai Vitéz Mihály közösségi díj) (2008)
  • Pamätná cena Zoltána Kodálya (Kodály Zoltán – emlékdíj) (2007)
  • Cena Trnavského samosprávneho kraja (2007)

Viac info: TU 

Spevokol Zoltána Kodálya - deti

V roku 1965 založil pedagóg p. Csaba Balogh detský spevácky zbor, ktorý pôsobí pri Základnej škole Zoltána Kodálya a Mestskom kultúrnom stredisku v Galante už 50 rokov.  Menovaný je dirigentom a vedúcim spevokolu do dnes.

Pod vedením svojho dirigenta sa zbor každoročne zúčastnil na okresných, krajských a celoslovenských súťažných prehliadkach maďarských detských speváckych zborov. Účinkoval v Nových Zámkoch na celoslovenskom festivale detských a mládežníckych zborov „Znejúca pieseň“ Na medzinárodnej súťaži v roku 1998 v maďarskom Székesfehervári získal spevokol popredné umiestnenia. Detský spevácky zbor spolupracoval pri natáčaní CD nosiča populárnej hudobnej skupiny GHYMES.

Pod vedením Csabu Balogha sa zbor pravidelne zúčastňuje všetkých školských a mestských podujatí (Kodályové dni, Vianočný koncert speváckych zborov, MDD, Deň matiek, Mesiac úcty k starším a pod.) 

Miešaný spevácky zbor ZORA 

Spevácky zbor ZORA vznikol v roku 1973 na podnet členov v MS v Galante. Od roku 1976 je jeho zriadovateľom MsKS. Zbor od jeho založenia 20 rokov viedol zaslúžilý pracovník kultúry Mgr. Viliam Karmažín, ktorý bol aj jeho umeleckým vedúcim do mája 1993. Od septembra 1993 prevzal zbor PhDr. Ervín Blažek, ktorý ho viedol do roku 2003. V roku 2003 prevzala dirigentskú taktovku Mgr. art. Eva Bogárová, ktorá vedie súbor až doteraz.

Činnosť zboru je rôznorodá. Zúčastňoval sa prehliadok speváckych zborov v rámci okresu, ale aj rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí v rámci Slovenska.

Repertoár zboru zahŕňa skladby starých majstrov, slov. ľudové piesne, národné piesne, spirituály, sakrálne skladby, s ktorými pravidelne vystupuje na Vianočných koncertoch v Galante a okolí.

Tanečná skupina moderného tanca - CALMA  STUDIO

Calma bola založená koncom 70. tych a začiatkom 80. tych rokov. Prvou vedúcou bola Lida Benkovičová,  v tom období bol názov tanečnej skupiny  BLUDIČKY. Ďalšie vedúce tanečného súboru boli : Ingrid Némethová, Dagmar Bancziová. Nový názov pod ktorým poznáme tanečnú skupinu aj v súčastnosti vymyslela Beata Mešťáneková a pomenovala ju Calma.

Od 1989  roku začala viesť súbor Silvia Horváthová dnes už vydatá Silvia Ižáková. Tanečný súbor vystupoval na rôzných akciách, plesoch, súťažiach... V Močenku získala Calma 2. miesto, v Topolčanoch na prvom ročníku získala tretie miesto. S tancom Votrelec získala 1. miesto v Seredi a 2. miesto v Močenku. Absolvovala aj vystúpenia v rámci Fun radio pod názvom Disko šok.

Po Silvii súbor pracoval pod vedením Kataríny Lenčéšovej a v roku 1997 súbor začala viesť Katarína Péterváriová.

V roku 2009 pod vedením Kataríny Péterváriovej vzniklo tanečné štúdio pod názvom Calma Studio a pod ním funguje až dodnes. V súčasnosti je 9 tanečných skupín v rôznych vekových kategóriách od 4 rokov – do 35 rokov. Tanečné skupiny : Deti mini, deti A,C,D, Junior B, junior 1 a 2, mládež a Calma Top /dospelí/. Tanečné štúdio sa zúčastňuje rôznych spoločenských, športových a kultúrnych podujatí ako Samsung Day, Galantafest, Pohár mesta Galanta, plesy, firemné akcie, Míľa pre mamu ... .Každý rok má tanečné štúdio vlastné tanečné programy vianočné a záverečné ,,Tanec pre radosť,,. V súčasnosti má okolo 180 členov. Calma Studio sa venuje tanečným štýlom : hip hop – new style, locking, break, disko, house dance, dancehall, latino ...

Úspechy:

Senecká Dúha 2011:
1. miesto Open choreografie - dospelí , choreog. "Latino passion"
1. miesto Disko choreografie - dospelí, choreog." Disco Attack"
3. miesto Open choreografie - mládež, choreog." Burn it up"

TOP DANCING 2010 Topoľčany:
2. miesto Open choreografie - za choreografiu "Ritmo Latino", HVK, mládež

H & T CUP 2009  Bratislava:
2. miesto duo disco - Gabika Psotová a Katka Peterváriová HV

TOP DANCING 2009 Topoľčany:
Finálová účasť choreografie MOVE IT , disco trio. Spomedzi 23 choreografií účasť vo finálovej 6tke :), vedľajšia cena

TOP DANCING 2008 Topoľčany:
2. miesto duo (Veronika a Katka), mládež
3. miesto Disko choreografie, mládež
3. miesto Open choreoggrafie, mládež                                                                                   

H & T CUP 2008  Bratislava:
2. miesto duo hip hop (Veronika a Katka), HVK
3. miesto Disko choreografie, HVK
Špeciálna cena poroty "Najväčší talent súťaže" (Katka Petervariová)

Viac info: www.calmastudio.net 

OZ Fotoklub Galanta

Keď sa začiatkom roka 1975  zrodila myšlienka založenia fotoklubu, nikto z nás ani netušil aká budúcnosť nás čaká. Tibor Eliáš, Peter Svátek a Jozef Keppert boli členmi prípravného výboru, ktorý zvolal záujemcov na ustanovujúcu schôdzu fotoklubu, ktorá sa konala 12. októbra 1975. Boli sme dokopy desiati. Neboli výstavné možnosti a  roky sme sa borili s problémom samotnej inštalácie  fotografických výstav. Metodickú pomoc nám poskytovalo Okresné osvetové stredisko v Galante na čele s riaditeľom Tiborom Putzom, ktorý  bol sám  nadšeným fotografom aj filmárom.

Na poste predsedu fotoklubu boli Tibor Eliáš, Matej Skalnický, Michal Bartek, Fridrich Rakický, Rasťo Čambál, Miroslav Šimek a Jozef Keppert. Vzhľadom na dobré domáce a zahraničné kontakty sme sa postupne stali súčasťou spoločensko-kultúrneho života mesta. Na základe reciprocity priatelia vystavovali u nás a my u nich. Dostali sme sa s našimi fotografickými výstavami do miest v Čechách, Maďarsku, Rakúsku a  NDR. Možnosť vystavovať vo Wittenbergu a následne v Galante privítať našich priateľov z Wittenbergu, patrí medzi perličky našich aktivít. Boli aj také roky, kedy sme za rok usporiadali viac fotografických výstav. Dlhé roky sme zápasili s problémom, že vedenie mesta nechcelo pochopiť naše umelecké snaženia a tlačili nás do dokumentácie diania v meste. Až po úspešných rokoch, keď naše fotografie a diapozitívy zožali úspechy doma i v zahraničí, sme mohli nastúpiť na plnohodnotnú klubovú činnosť. Pravdou je aj to, že sme pôsobili pri Dome kultúry a umenia, neskoršie Mestské kultúrne stredisko, kde sme mali vždy svoj pevný bod. Dokonca v roku 1991 sme mohli usporiadať aj celoštátne AMFO a DIAFOTO.

Mená Pavol Tóth, Matej Skalnický, Michal Kanka, Marek Koller, Boris Németh(dnes profesionál) nájdete v katalógoch fotografických výstav. Evidujeme viac ako päťdesiat bývalých členov fotoklubu. O fotoklube v Galante sa môžete dočítať v odbornej tlači a dnes už aj na internete nájdete toho o nás veľmi veľa.

Viac info: www.fotoklubgalanta.sk

Viac...