Renesančný kaštieľ

Renesančný kaštieľ

Výstavy stáleho charakteru - zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante

  • charakteristika názvu mesta Galanta
  • mestské symboly
  • hmotné doklady osídlenia Galanty a jej okolia
  • výber z archívnych prameňov a múzejných zbierok
  • história renesančného kaštieľa
  • meštianska bytová kultúra z konca 19. storočia

OTVÁRACIE HODINY

RK otváracia doba

V prípade záujmu skupinových návštev mimo otváracích hodín - kontaktujte prosím na t.č.: 0950 450 363.

VSTUPNÉ

S platnosťou od 01.11.2022:

RK cenník

Z histórie renesančného kaštieľa

Renesančný kaštieľ patril najvýznamnejším uhorským šľachtickým rodom Esterházyovcom. Bol postavený na prelome 16. a 17. storočia, pred rokom 1609. Jeho pôvodná dvojtraktová dispozícia sa s menšími zmenami zachovala až dodnes. Patrila k nej štíhla veža nad hlavným vstupom presahujúca kaštieľ, ukončená po obvode renesančnou atikou zakrývajúcou nízku členitú strechu.

Voľne stojaca budova mala bohato plasticky a farebne zdobené fasády s veľkými symetrickými oknami na prízemí poschodí a s menšími okienkami v suteréne. Suterén kaštieľa s klenbami bol neomietnutý a slúžil skladovacím účelom. Niektoré miestnosti na prízemí mali maliarsku výzdobu s rastlinnými motívmi na hrebienkoch klenby i po obvode portálov.

Po obvode kaštieľa prebiehalo opevnenie obdĺžnikového tvaru s nárožnými vežami, ktoré boli opatrené strieľňami. Z vonkajšej strany ho lemovala vodná priekopa. Hlavný vstup s padacím mostom bol na južnej strane. Výstavba opevnenia bola ukončená v rokoch 1647-1648.

V druhej polovici 18.storočia dochádza k poslednej barokovo-klasicistickej prestavbe kaštieľa. Dnešný výraz získali vonkajšie fasády, strecha a klenby na prvom poschodí. Vo vstupe do veže bola štuková výzdoba. V druhej polovici 19.storočia a začiatkom 20.storočia dochádza k postupnej degradácii objektu v dôsledku zmien funkcie. V kaštieli vznikajú dielne, telocvičňa, ateliéry. V 70.rokoch dochádza k asanácii opevnenia a objekt je tiež určený na asanáciu.

Až zásahom pracovníkov pamiatkových orgánov sa podarilo kaštieľ zachrániť a začať s prípravou jeho pamiatkovej obnovy. Obnova renesančného kaštieľa trvala vyše 10 rokov.

Verejnosti bol kaštieľ sprístupnený dňa 17.4.1992.

Sadzobník za krátkodobý prenájom priestorov

S platnosťou od 1.6.2020 sa mení sadzobník.
Nový sadzobník si môžete pozrieť, prípadne stiahnuť TU.

Vaše žiadosti môžete posielať na e-mailovú adresu: renesancny.kastiel@domkulturyga.sk

Zodpovedná osoba: PhDr. Iveta Lenická