Všeobecné podmienky predaja vstupeniek


1/
Vstupenky na predstavenia je možné kúpiť na programovom oddelení a 1 hodinu pred začatím predstavenia v pokladni MsKS.
2/
Vstupenky je možné rezervovať. Rezerváciou sa zákazník zaväzuje prevziať si vstupenku do piatich pracovných dní odo dňa rezervácie. Ak tak neurobí, rezervácia bude zrušená. 
3/
Pred zakúpením zľavnenej vstupenky je zákazník povinný sa preukázať príslušným dokladom. Pokiaľ tak neurobí, zľavnená vstupenka mu nebude predaná.
Príslušným dokladom sa rozumie originál preukazu ZŤP a ZŤPS.
4/
ZŤP a ZŤPS majú nárok na zľavu 50 % na celé hľadisko a všetky predstavenia okrem vybraných mimoriadnych udalostí.
Vozičkári majú nárok na zľavu 50 % do vyhradeného priestoru / platí len pre divadelnú sálu/. Jeden člen sprievodu má nárok na zľavu 50 %.
5/
Po zakúpení vstupenky si prekontrolujte správnosť jej údajov.
6/
Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu predstavenia, faktúru na vstupenky vystavenú na základe záväznej objednávky nie je možné stornovať.
7/
O zrušení a zmene programu informuje MsKS prostredníctvom webovej stránky, oznamom na vstupných miestach do budovy a v pokladni MsKS.
8/
Vstupenka MsKS je cenina a jej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.
9/
V prípade straty vstupenky neposkytujeme novú/náhradnú vstupenku.
10/
Vstup do hľadiska po začiatku predstavenie nie je povolený.
11/
Počas predstavenia je zakázaná konzumácia nápojov a jedál, používanie audiovizuálnych zariadení a mobilných telefónov. Fotografovanie a výroba audio a video záznamu predstavenia sú zakázané

Viac...

ZOSTAŇ INFORMOVANÝ O NAŠICH NOVINKÁCH

Prihlás sa do nášho newslettra a budeme ti zasielať novinky priamo na e-mail.