Severné krídlo Novogotického Kaštieľa

Severné krídlo Novogotického Kaštieľa

Otváracie hodiny        

TIK otváracia doba

V prípade záujmu skupinových návštev mimo otváracích hodín - kontaktujte prosím na t.č.: 0950 450 720.

FOTOGRAFOVANIE v priestoroch kaštieľa: bližšie informácie poskytuje odd. Správy majetku MsÚ v Galante na tel. č. 031 / 788 4391

 Severné Krídlo Novogotického Kaštieľa

Pôvodne slúžilo ako hospodárska budova a stajne k priľahlému kaštieľu. Je to prízemné krídlo zastrešené sedlovou strechou s podkrovím. Posledné desaťročie pred rekonštrukciou slúžilo ako dielne. Od hlavného krídla kaštieľa je tento objekt oddelený a preto slúži aj ako samostatný funkčný celok, v ktorom sa nachádzajú dve pamätné izby - Izba svetoznámeho skladateľa Zoltána Kodálya a izba speváka Karola Duchoňa rodáka z Galanty

Plocha tvoriaca samotné výstavné plochy je o veľkosti 130,6 m2. Tento skutkový stav dáva možnosť dôstojného využitia týchto priestorov na aktivity umeleckého charakteru. Vnútorné priestory tvorí vstupná hala, ktorá prechádza z ľavej strany do recepcie a zo strany pravej do malej sály. Malá sála plynulo prechádza do veľkej sály. Neodmysliteľnou súčasťou sú sociálne zariadenia vrátane WC pre imobilných. Celý objekt je zároveň napojený na pult centrálnej ochrany Mestskej polície v Galante. Výstavné miestnosti sú vybavené LCD monitorom a projekčným plátnom. Prioritným cieľom využitia daného objektu je výstavná činnosť. Predpoklady na túto činnosť dávajú dve spomenuté sály, ktoré aj vďaka netradične umiestneným podporným pilierom vytvárajú architektonicky veľmi zaujímavé varianty na rozmiestnenie akýchkoľvek expozícií, umeleckých diel, či už obrazov resp. plastík. 

Severné krídlo NK je využívané aj na ďalšie aktivity ako:

Klubová činnosť, Workshopy, Činnosti spojené s hudbou, Činnosti spojené s hovoreným slovom, Besedy, Prehliadky a súťaže, ale aj na inú komerčnú činnosť vo forme rôznych osláv, spoločenských posedení, životných jubileí či maturitných stretnutí, promócií a sobášov.

 

Prevádzkový poriadok - SKNK (pdf)